KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu

Çivril Belediye Başkanlığı .

KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu


  1. GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) İlgili Kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Veri Sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

Kanun’un 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Çivril Belediyesi’ne (Belediyemize) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Belediyemize yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak iadeli taahhütlü mektupla iletilmesi gerekmektedir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi 

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Başvuruya Eklenecek Diğer Bilgiler

İadeli Taahhütlü Mektup (Başvuru sahibinin bizzat kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Çarşı Mahallesi Uşak Caddesi No:1 Çivril/DENİZLİ

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” Yazılacaktır.

İşbu başvuru formumun 2’nci bölümünde ve her bir talep için ise işbu başvuru formunun 4’üncü bölümünde belirtilmektedir.

E-posta yoluyla

(Belediye ile daha önce bildirilen ve Belediye’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle)

   info@civril.bel.tr

E-posta'nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

İşbu başvuru formumun 2’nci bölümünde ve her bir talep için ise işbu başvuru formunun 4’üncü bölümünde belirtilmektedir.

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla

civrilbelediyesi@hs01.kep.tr

E-posta'nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamınsa Bilgi Talebi” yazılacaktır.

İşbu başvuru formumun 2’nci bölümünde ve her bir talep için ise işbu başvuru formunun 4’üncü bölümünde belirtilmektedir.

Yukarıda belirtilen kanallar Kanun’un 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kanallarıdır. Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Belediyemizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunun 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız işbu başvuru formundaki seçiminize göre ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Belediyemiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Belediyemizin işbu başvuru formunda talep ettiği bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda tarafınızla iletişime geçilerek bu bilgi ve belgelerin en kısa sürede Belediyemize sağlanması talep edilecektir. Bu bilgi ve belgelerin Belediyemize gereği gibi sağlanana kadar başvuru değerlendirme süresi olan 30 gün duracaktır. Bu durumda Belediyemizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir. 

Başvuru formu için tıklayınız.